WorkshopsAssen.nl
Privacyverklaring: In verband met de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treft hierbij onze privacyverklaring aan. In deze privacyverklaring geven wij aan wat wij met uw gegevens doen en hoe wij uw gegevens verwerken. Workshopsassen.nl heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over de websitebezoekers. De website is gebouwd in eigen beheer en er worden geen gegevens over de bezoekers of de frequentie van de bezoeken bijgehouden.Uiteraard bestaat er wel de mogelijkheid dat zoekmachines deze gegevens op een annonieme wijze bijhouden. Voor het gebruik van foto’s vragen wij altijd eerst toestemming aan degenen die op de foto’s herkenbaar in beeld zijn. Indien een klant hier geen toestemming voor geeft dan wordt hij of zij niet herkenbaar op de foto geplaatst. Indien een klant desondanks toch herkenbaar op een foto staat dan zullen wij, na verzoek, deze foto terstond verwijderen.
WorkshopsAssen.nl
Privacyverklaring: In verband met de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treft u hierbij onze privacyverklaring aan. In deze privacyverklaring geven wij aan wat wij met uw gegevens doen en hoe wij uw gegevens verwerken. Workshopsassen.nl heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over de websitebezoekers. De website is gebouwd in eigen beheer en er worden geen gegevens over de bezoekers of de frequentie van de bezoeken bijgehouden. Uiteraard bestaat er wel de mogelijkheid dat zoekmachines deze gegevens op een annonieme wijze bijhouden. Voor het gebruik van foto’s vragen wij altijd eerst toestemming om die te plaatsen. Mailadressen en telefoonnummers worden uitsluitend gebruikt voor onderlinge contacten en een eventuele nieuwsbrief. Indien gewenst kan dit worden stopgezet.